1 - Lien Du Four

Gemeenteraadslid

3 - Bert Celis

Voorzitter gemeenteraad

5 - Filip Gielis

Lid OCMW-raad

7 - Els Herremans

Bio-ingenieur

9 - Emma Dillen

Studente en chiroleidster

11 - Marcel Op de Beeck

Kok bij Iona vzw

15 - Bob Ponsaers

Gepensioneerd huisarts

17 - Lore Buytaert

Studente en chiroleidster

19 - Maarten Fransen

Jeugdconsulent Antwerpen

21 - Annemie Vervoort

Hoofdverpleegkundige

23 - Martine Van Aggelpoel

Leerlingbegeleidster

24 - Eddy Verhaegen

Gepensioneerd diamantbewerker

27 - Ferdi Heylen

Gemeenteraadslid