Groene soirée op 24 maart

26 Februari 2023

Groene soirée op 24 maart

Op vrijdag 24 maart zijn alle leden van Groen Nijlen welkom op onze eerste Groene soirée dit jaar!

We knopen aan met de goede gewoonte om regelmatig onze achterban en leden te raadplegen en te informeren over allerlei beleidsdomeinen waar Groen Nijlen bij betrokken is.

Jullie zijn dus welkom in eethuis De Zoete Inval in Bevel, Bevel-Dorp 56. We starten rond 19u30, en de focus zal die avond liggen op het beleidsdomein mobiliteit.

Hoe ver staan we met het realiseren van onze plannen? Wat zit er nog in pijplijn?

Vragen staat vrij, dus alle input is die avond welkom, ook omtrent andere beleidsdomeinen. Kartelpartner Open Vld is ook van de partij, schepen van mobiliteit Victor De Groof zal ook een uiteenzetting komen doen.