03 jan 2018

Herdershof in Bevel

De plannen van Herdershof in Bevel om een bedrijfsgebouw in de Herderstraat op te richten zorgt voor heel wat ongerustheid bij de omwonenden. Nochtans kan Groen Nijlen zich helemaal in dit project vinden. Het sluit naadloos aan bij onze visie op landbouw en de inplanting in het landschap. Dit bedrijf doet volgens ons dan ook geen afbreuk doet aan het landschappelijk karakter. Dit bedrijf biedt een echte meerwaarde in onze gemeente.

De korte keten van producent naar klant (en dus geen onnodig vervoer), milieuvriendelijke teeltwijze, biodiversiteit en zorg voor de natuur zijn principes waar we mee onze schouders onder willen plaatsen. Het moedige en jonge ondernemerschap van het uitbatende koppel steunen we dan ook.

c. fotograaf Rizon Parein