25 apr 2018

Verkeersveiligheid geen prioriteit?

Tijdens de gemeenteraad van 24 april haalde de fractie van Groen enkele belangrijke punten i.v.m. verkeersveiligheid aan. Zo wilde Groen graag weten wat de resultaten waren van de flitsmarathon in ons dorp, in het bijzonder de controles in de zone 30.

Voor Groen is verkeersveiligheid een topprioriteit. Onze verbazing was dan ook groot toen bleek dat de politiezone Berlaar – Nijlen niet heeft deelgenomen aan de flitsmarathon. Daarnaast bleek ook dat er in onze gemeente sinds 2012 geen enkele controle werd uitgevoerd in een zone 30.

Lien Du Four, Ferdi Heylen en Bert Celis (die als onafhankelijk raadslid zetelt) waren dan ook zeer kritisch voor de beleidspartijen en hun houding hiertegenover. Zo klopt het argument dat er in de schoolomgeving aan het begin en het einde van de dag door de drukte sowieso niet sneller gereden kan worden, volgens ons niet. Een zone 30 heeft niet enkel nut bij aanvang van de school of wanneer de bel gaat aan het einde van de dag. Veel leerlingen komen vroeger naar school of vertrekken later vanuit de naschoolse opvang. Verdienen deze kinderen dan geen veilige schoolomgeving? Voor Groen wel.

Groen benadrukt ook dat het dankzij acties is van Ferdi Heylen dat er in het verleden is gekomen tot de invoering van de zone 30 rond de scholen. Toch zijn er nog andere plaatsen waar volgens het mobiliteitsplan uit 2009 werk moet worden gemaakt van een zone 30. Deze zones moeten volgens Groen zo snel mogelijk correct worden ingericht, het wegbeeld moet worden aangepast aan de opgelegde snelheid en er moet worden ingezet op zowel sensibilisering als repressie.

Daarnaast was er opnieuw een discussie rond de fietsenstallingen in onze gemeente. Deze zijn er niet of van zeer slechte kwaliteit. Reeds in 2013 werden door Groen suggesties gedaan om hier werk van te maken. Sindsdien werden er meermaals beloftes gemaakt dat hier “prioritair” werk zou van worden gemaakt. In dit verkiezingsjaar gaan er blijkbaar toch nog een aantal zaken op het terrein veranderen. Groen stelt zich de vraag wat precies de definitie van “prioritair” in deze geweest is? Wij vinden alvast dat dit veel beter kon én kan.

Tot slot kwamen de raadsleden van Groen opnieuw tussen met betrekking tot de ontbrekende wegmarkeringen op de Bevelsesteenweg, Oude Bevelsesteenweg en in de Grote Puttingbaan. Sinds het voorjaar van 2017 maken we het bestuur er op attent dat in de twee laatst genoemde straten de huidige situatie niet alleen gevaarlijk maar ook onwettelijk is. Sinds meer dan een jaar (!) krijgen we als antwoord dat er werk zal worden gemaakt van de noodzakelijke extra belijning. Vandaag werd beloofd dat er “zo snel als mogelijk” actie zal worden ondernomen, op de Bevelsesteenweg zouden de werken nog deze week worden uitgevoerd. In hetzelfde kader drong Groen aan op een betere wegmarkering in de fietsstraten van ons dorp. Ook hier werd, opnieuw, beloofd er werk van te zullen maken.

Voor Groen is verkeersveiligheid geen tweederangs-prioriteit. Ons dorp verdient meer aandacht voor veilig fiets- en wandelverkeer. We hopen dan ook dat de gedane beloftes deze keer wél worden uitgevoerd.

Meer info: Lien Du Four, 0486 02 58 87